EBEA Balcony Designer

EBEA Balcony Designer is een gratis online applicatie die constructeurs ondersteunt bij het ontwerpen van balkonverbindingen met gebruik van de EBEA® Koudebrugonderbreking. De gebruiker zal een geoptimaliseerd advies ontvangen van de verschillende EBEA® Koudebrugonderbrekingen.

Via uw Peikko Designer® account heeft u toegang tot de EBEA Balcony Designer. Inloggen is niet nodig, maar indien u dit wel doet, kunt u een kort ontwerprapport in pdf-formaat downloaden.

Omdat de EBEA Balcony Designer een online applicatie is, is er geen installatie vereist en heeft u altijd de meest recente versie van de service tot uw beschikking.

Start met gebruiken

Het gebruik van de tool is eenvoudig. de eerste stap is het definiëren van de constructie en de opleggingen. De volgende stap is het toevoegen van belasingen aan het ontwerp. Nadat de benodigde ontwerpcriteria zijn vastgesteld, klikt u op "calculate" om de analyse te starten. Zodra de analyse is voltooid, worden de geadviseerde EBEA® Koudebrugonderbrekingen weergegeven. In het gedeelte "Connector overview" kunt u de geselecteerde EBEA-types en de optredende krachten in de maatgevende belastingcombinaties terug vinden.

Indien er maatwerk benodigd is voor uw koudebrugonderbreking, kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning. 

Technische ondersteuning

Afbeeldingen

Meer Peikko Designer® modules

Column Connection

Met de Peikko Designer® kolomverbindingsmodule selecteert u een geschikte combinatie van Peikko-kolomschoenen en ankerbouten.

Anchor Plate

Met de Peikko Designer® ankerplaat­module kunt u een geschikte Peikko-ankerplaat berekenen en selecteren uit onze standaard afmetingen, of uw eigen ankerplaat ontwerpen die past bij uw ontwerp.

Punching Reinforcement

Ontwerp ponswapening voor vloerplaten, grondplaten en funderingen.