Aanpassing in ankerlengtes PEC® Kolomschoenen, calculatie op basis van Eurocode

Peikko’s PEC® Kolomschoenen zijn aangepast. Deze verandering is gedaan aan de hand van een nieuwe calculatie, gebaseerd op Eurocode. De vorm van de nieuwe PEC® Kolomschoen is gelijk aan de oude, er zijn geen visuele aanpassingen. De levering van deze nieuwe op Eurocode gebaseerde kolomschoenen start in september. De oude en nieuwe types zijn gelijkwaardig en uitwisselbaar, de veranderingen hebben geen betrekking op de capaciteit van de kolomschoen.

De verandering zit hem in de hoofdwapeningsstaven en achterste wapeningstaaf van de PEC® Kolomschoen. De aanpassing van deze lengtes kan bekeken worden op de productpagina.

Peikko’s huidige uitsparingselementen voor kolomschoenen kunnen gewoon gebruikt blijven worden met dit nieuwe model.

 

Meer informatie: