R&D

Peikko legt sterk de nadruk op onderzoek en ontwikkeling. Peikko heeft veel nieuwe en innovatieve oplossingen op de markt geïntroduceerd, die na verloop van tijd de gangbare bouwmethode zijn geworden. Een goed voorbeeld van een dergelijke oplossing is de kolomverbinding met kolomschoenen en ankerbouten. Peikko neemt actief deel aan het standaardiseren van het werk en in grote internationale onderzoeksprojecten. Wij werken samen met toonaangevende onderzoeksinstituten.

Onderzoek

Om specifieke kennis te verkrijgen van het gedrag van verbindingen voert Peikko uitgebreidere onderzoeken uit dan de normen of productgoedkeuringen voorschrijven. Het doel is een allesomvattend begrip te verkrijgen over hoe verbindingen en de oplossingen van Peikko zich gedragen.

De weerstand van constructies wordt geanalyseerd onder verschillende belasting types, zoals statische belasting, thermische belasting, dynamische belasting, seismische belasting en vermoeidheidsbelasting. Behalve structurele weerstand worden ook verschillende gedragskwesties geanalyseerd zoals vervorming, buigbaarheid, energiedissipatie, droging en thermische uitzetting. 

Productontwikkeling

Peikko-producten maken het constructieproces van de klant sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder. Productontwikkeling start bij de behoeften van de klant of de markt. Onze doelstelling is het beïnvloeden van het constructieproces, vanaf de keuze van de technische oplossing via de constructiefase tot en met het gebruik van het gebouw gedurende de gehele levenscyclus daarvan. 

Peikko is wereldwijd actief, en vindt het belangrijk dat de producten voldoen aan de lokaal geldende wetgeving. Zo kunnen onze producten gedurende hun gehele levenscyclus veilig worden gebruikt.

 

Gratis ontwerptools 

Peikko ontwikkelt verschillende tools voor bouwkundig ingenieurs, zoals technische handleidingen en ontwerpsoftware voor verbindingen, maar ook componenten voor het modelleren van structuren en bouwinformatiemanagement. Lees meer over onze tools voor ontwerpers.