Kwaliteit, milieu en veiligheid

Peikko wil hoogwaardige producten leveren en op milieuvriendelijke wijze werken. Onze producten zijn constructieve en innovatieve oplossingen, waarmee onze klanten aanzienlijk sneller, veiliger en economischer kunnen bouwen.

Hoogwaardige productie

Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dankzij onze eigen productiefaciliteiten kunnen we deze hoogwaardige kwaliteit waarborgen. Daarnaast kunnen wij ook flexibele en snelle leveringen garanderen. Een geoptimaliseerde productie en logistiek zorgen voor kostenefficiëntie en duurzame werkmethodes. 

Peikko heeft productiefaciliteiten in Finland, Duitsland, Slowakije Litouwen, Verenigde Arabische Emiraten en China. Daarnaast heeft Peikko ook productieactiviteiten in Saudi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

 

Gecertificeerde managementsystemen

Peikko heeft gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen in overeenstemming met ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, en ISO 45001:2018.  

De productie van de belangrijkste productiefaciliteiten is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 3834-2 en EN 1090.

Let op! Alle productgerelateerde documenten zoals technische goedkeuringen en prestatieverklaringen (Declarations of Performance, DOP) treft u bij de product pagina’s aan.

 

Beleid op het gebied van kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid

Ons algemeen doel is het consequent leveren van hoogwaardige kwaliteit, door op een milieubewuste manier te werken. Wij streven ernaar om veilige oplossingen te leveren.

Algemene informatie over de CE-markering

Een CE-markering geeft aan dat een product is geproduceerd en gecontroleerd in overeenstemming met een geharmoniseerde Europese norm (hEN) of een Europese technische goedkeuring/beoordeling (European Technical Approval/Assessment, ETA). ETA's kunnen als basis voor een CE-markering worden gebruikt als er geen geharmoniseerde EN-standaard beschikbaar is. ETA's zijn echter vrijwillig en niet verplicht gesteld door EU-richtlijnen of wetgeving.

Fabrikanten kunnen de CE-markering gebruiken om te verklaren dat hun producten voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen of dat ETA-goedkeuringen zijn verleend. Deze documenten definiëren de eigenschappen die de producten moeten bezitten om de CE-markering rechtmatig te mogen gebruiken en beschrijven eveneens hoe de vervaardiging van deze producten wordt gecontroleerd en getest.

CE-markering van Peikko producten

Op de producten van Peikko zijn verschillende regelingen inzake CE-markeringen van toepassing in overeenstemming met de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. Momenteel is er nog geen allesomvattende en duidelijke interpretatie van deze richtlijnen. Daarom kan de implementatie van deze regelingen van land tot land verschillen.

Alleen als aan de betreffende producten een CE-markering is verleend, mogen producten met een CE-markering in Europa voor constructies worden gebruikt. Veel constructieproducten vallen echter niet onder de geharmoniseerde Europese normen (hEN) of de Europese technische goedkeuring/beoordeling (ETA). Daarom kan voor deze producten geen CE-markering worden geëist.

Productcategorieën/producten in het productassortiment van Peikko die momenteel een CE-markering hebben:

Milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration, EPD)

Een milieuproductverklaring (EPD) is een document met informatie over de impact van een product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus van het product. EPD's zijn ook bekend onder de formele naam Milieudeclaratie type III.

De milieuprestatie van een product wordt gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA). LCA's geven een overzicht van de impact die producten op het milieu hebben. Duurzaamheid is eenvoudig te beoordelen als u beschikt over alle relevante productinformatie in dezelfde indeling.

 

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania

 
Gestandaardiseerde beoordelingsmethode

EPD's worden opgesteld in overeenstemming met de Europese norm EN 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken. Milieuproductverklaringen” en de internationale standaard ISO 14025 “Milieu-etiketteringen en -verklaringen.”

De milieuverklaringen van Peikko zijn primair bedoeld voor de B2B-communicatie.

De levenscyclusanalyse in deze EPD's voldoet aan de normen EN 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken. Milieuproductverklaringen,” EN ISO 14040 “Milieumanagement. Levenscyclusanalyse. Principes en raamwerk” en EN ISO 14044 “Milieumanagement. Levenscyclusanalyse. Eisen en richtlijnen.”

 
Kenmerken van EPD's

Milieuproductverklaringen zijn

  • vrijwillig
  • gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)
  • modulair gestructureerde informatie
  • vergelijkbaar
  • verifieerbaar
  • flexibel
  • transparant

 

Verificatie

De Peikko EPD’s zijn door een derde partij geverifieerd zodat voldaan is aan ISO 14025 Type III EPD’s.

 

EPD's publiceren

De EPD’s van Peikko worden gepubliceerd op de Peikko-website www.peikko.com en in de cloudservice van Bionova Ltd ‘One Click LCA’ www.oneclicklca.com. U kunt ze gebruiken als componenten om de impact op gebouwniveau te evalueren, bijvoorbeeld om de conformiteit met LEED versie 4 “Building Life-Cycle Impact Reduction” (Reductie van de impact van de levenscyclus van gebouwen) aan de te tonen of om het BREAAM - Mat 01 LCA certificaat te voltooien.

De EPD’s zijn gepubliceerd onder het RTS-systeem en kunnen gevonden worden op http://epd.rts.fi/en