DELTABEAM® staal-betonliggers voor slanke vloerconstructies en een ruimtelijk ontwerp – Overzicht

Slanke- en vrijgevormde vloerconstructies ontwerpt u met DELTABEAM® staal-betonliggers. In combinatie met kanaal- of breedplaatvloeren en prefab betonkolommen construeert u een ruimtelijk en duurzaam gebouw. Uw bouwproces verloopt  sneller en efficienter.

Met de DELTABEAM® staal-betonligger heeft u vele mogelijkheden om een slanke vloer te ontwerpen volgens specifieke eisen. Hierdoor kunt u het gebouwvolume minimaliseren er realiseert u een duurzaam ontwerp. Dit resulteert in een kostenbesparing tijdens de bouwfase en de gebruikersfase.

De constructieve samenwerking van het staal en beton in de DELTABEAM® liggers maken grote ligger-overspanningen mogelijk. In combinatie met kanaalplaten of welfsels zijn tevens grote vloer-overspanningen mogelijk. Dankzij deze combinatie ontstaat er een slanke vloerconstructie met een minimaal aantal kolommen. Hierdoor wordt een ruimtelijk ontwerp gecreëerd met vele voordelen voor de indeling van het gebouw.

Met het innovatieve PCs®-consolesysteem van Peikko kunt u DELTABEAMs®  tussen betonkolommen op de verborgen consoles leggen.

DELTABEAM® voordelen

  • Grote overspanningen met minder kolommen
  • Duurzaam: besparing op materialen en energiekosten
  • Ruimtelijk en onderscheidend ontwerpen
  • Flexibele vloerindeling voor toekomstig gebruik
  • Brandwerend zonder aanvullende bekleding of coating.
  • Eenvoudige montage van leidingen onder de vloer

Flexibiliteit en toekomstbestendig bouwen

Bij het toepassen van slanke vloerconstructies kunt u de plattegrond flexibel aanpassen en afstemmen op de functie van het gebouw. Dit geldt zeker indien de functie van het gebouw in de toekomst gaat wijzigen.

Bij het optimaliseren van uw ontwerp en het toepassen van slanke vloerconstructies reduceert u het gebouwvolume. Hiermee zullen de energiekosten tijdens het gebruik van het gebouw voor verwarming en koeling afnemen wat past binnen een duurzaam ontwerp.

Ruimtelijk ontwerpen

Staal en beton versterken elkaar. Hierdoor kunt u met DELTABEAM® staal-betonliggers grotere overspanningen toepassen in uw ontwerp. Het voordeel is dat u met grotere rasters kunt ontwerpen van bijvoorbeeld 12 x 16 meter. Door de minimale verdiepingshoogtes in uw gebouw profiteert u tevens van kostenbesparing op materiaalverbruik doordat de gevelelementen kleiner worden.

Dankzij de grote overspanningen die met DELTABEAM® mogelijk zijn, kan de vloerindeling probleemloos worden aangepast aan de wisselende behoeften van de huurders gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Dit vertaalt zich in meer flexibiliteit en uiteindelijk in een winstgevender gebouw.

Snelle en eenvoudige montage

De DELTABEAM® staal-betonliggers worden door Peikko in 3D ontwerpsoftware uitgewerkt. Hierdoor worden de liggers volledig projectspecifiek ontworpen en geproduceerd. De liggers zijn hierdoor snel en eenvoudig te monteren in het gebouw. Speciale innovatieve Peikko verbindingen kunnen gecombineerd worden met DELTABEAM®s en in het ontwerp worden meegenomen.

Tijdens de montage van de DELTABEAM® liggers is minimale onderstempeling nodig. Hierdoor kunt u sneller bouwen en verkort u de bouwtijd.

Brandwerend zonder extra coating of betimmering

Door het unieke ontwerp van de DELTABEAM® staal-betonligger is uw hoofddraagconstructie brandwerend voor de gehele levenduur. Dit is uitgebreid getest door geaccrediteerde laboratoria en is gevalideerd door Efectis Nederland. De DELTABEAM®s kunnen worden uitgevoerd tot een brandwerendheidsklasse van Rf180. U bespaart hiermee op kosten en tijd doordat er geen aanvullende brandwerende betimmering of coating nodig is.

Architectonische mogelijkheden

Doordat de liggers geïntegreerd in de vloer worden opgenomen zijn geen storende doorhangende balken in het zicht. De grote ligger- en vloeroverspanningen zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit van de vloerindeling. De toekomstige functie van een gebouw kan hiermee probleemloos worden aangepast.

Bij een vloerontwerp met mooie achitectonische ronde vormgeving of grote overkragingen kunnen ook DELTABEAM®s worden toegepast. De DELTABEAM®s worden dan aan een zijde voorzien van een geprefabriceerde rechte- of ronde bekistingsrand, die gevuld kan worden met beton. Hierdoor kan de vloer met de speciaal gevormde uitkragende randen toch snel en efficient gebouwd worden. 

Duurzaam ontwerpen

Energiebewust ontwerpen van gebouwen speelt wereldwijd een belangrijke rol. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde energieconsumptie en CO2 uitstoot.

DELTABEAM® staal-betonliggers dragen bij tot een duurzaam gebouwontwerp, omdat het slanke vloerconstructies mogelijk maakt. Hierdoor worden de verdiepingshoogtes en het gebouwvolume geminimaliseerd. Het gevolg hiervan is dat het materiaalverbruik, zoals bijvoorbeeld bij de gevelelementen, kolommen en muren, wordt gereduceerd. Door de afname van het gebouwvolume zullen tevens de energiekosten voor verwarming en koeling tijdens het gebruik van het gebouw afnemen. Dit zijn belangrijke aspecten voor een duurzaam ontwerp.

DELTABEAM® met speciale Peikko verbindingen

DELTABEAM® is onderdeel van de hoofddraagconstructie en wordt bevestigd aan de onderconstructie, meestal wanden en kolommen. Peikko biedt hiervoor vele slimme bevestigingsmethodes en verankeringen.

DELTABEAM® met betonkolommen

1. Indien kolommen over meerdere verdiepingen doorlopen kunnen PCs® consoles worden toegepast. De DELTABEAM® wordt over de stalen oplegnok van de PCs® console geschoven. Hiermee is de oplegverbinding geintegreerd in de ligger en blijft onzichtbaar na het aangieten. Deze oplegnok kan tijdens de bouwfase worden afgesteld om toleranties op te nemen. Hoge reactiekrachten tot 1500kN kunnen met dit systeem worden opgenomen.

2. Met de HPM® ankerbouten kan de DELTABEAM® boven op betonkolommen worden bevestigd.

3. Bij kolommen of wanden kunnen WELDA® ankerplaten worden ingegoten waar de DELTABEAM® wordt opgelegd. Hierdoor wordt een goede krachtenoverdracht gegarandeerd.

DELTABEAM® toepassen met staalconstructies

1. Stalen consoleverbinding

2. Boutverbinding boven op de topplaat van de kolom

3. Aan de zijkant van een kolom met behulp van een kluftverbinding.

Overige mogelijkheden

Staal-betonkolommen bestaan uit een stalen buis met daarin betonwapening aangebracht. De kolom wordt op de bouwplaats met beton gevuld.

In een draagstructuur, die bestaat uit een traditionele staalconstructie met bijvoorbeeld staalkolommen en HEB-liggers, kunnen DELTABEAM®s eenvoudig geïntegreerd worden.

Met een geïntegreerde randbekisting kunt u de DELTABEAM® voor het project op elke gewenste maat vormgeven.

Met PETRA®-raveelijzers kunt u sparingen vormgeven in vloeren met kanaalplaten.

Ten behoeve van de bevestiging van de randbeveiliging kunnen speciale bevestigingsbussen in de randbalken van de DELTABEAM® worden voorzien, waardoor tijd en kosten worden bespaard bij het installeren van veiligheidsrelingen tijdens de montage.

Contact