DELTABEAM® Frame hoofddraagconstructie in Staal-Beton – Frame onderdelen

DELTABEAM® Frame - Meer dan een optelsom van onderdelen

DELTABEAM® Frame is een staal-betonconstructie dat bestaat uit:

  • DELTABEAM® staal-betonliggers voor slanke vloeren;
  • Staal-betonkolommen en/of stalen kolommen;
  • Verbindingen tussen de constructieve elementen;
  • Andere aanvullende stalen hulpconstructies.

DELTABEAM® staal-betonliggers en ATLANT®staal-betonkolommen worden verbonden met gestandaardiseerde verbindingen. Alle componenten zijn compatibel en worden in overleg bij de prefabfabriek of op de bouwplaats afgeleverd.

DELTABEAM®

Creëert open en hoge ruimtes - zelfs met architectonisch veeleisende vormen.

Staal-betonkolommen

Indien de kolom op de bouwplaats gevuld wordt met beton, bestaan ATLANT® staal-betonkolommen uit een holle stalen buis met binnenin een wapeningskorf. Beschikbare profielen: vierkant, rechthoekig of rond.

Verbindingen

Bevestig staal-betonkolommen en staal-betonliggers met consoles of boutverbindingen aan elkaar.

Staal-betonkolommen

De staal-betonkolommen van het DELTABEAM® Frame bestaan uit holle stalen profielen die gevuld zijn met gewapend beton. De wapeningskorf is bevestigd aan de binnenzijde van een rond, vierkant of rechthoekig profiel. De voet- en topplaten en consoles worden in de fabriek aan het profiel gelast.

De kolommen worden op de bouwplaats geleverd en kunnen ter plaatse gevuld worden met beton. Standaard kolomlengtes kunnen tot 12 meter worden geleverd, langere lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.

Voordat de kolommen en liggers van het DELTABEAM® Frame zijn gevuld met beton, gedragen deze elementen zich als pure stalen constructies en zijn ontworpen om de belastingen tijdens de bouwfase op te vangen. De capaciteit van stalen kolommen en liggers is aanzienlijk lager dan die na het vullen en uitharden van de beton. We hebben dan een staal-betonconstructie gecreëerd die aanzienlijk hogere belastingen kan dragen zoals vereist is in de gebruikersfase. Na het vullen met beton en het bereiken van de ontwerpstijfheid kunnen staal-betonkolommen een brandwerendheid hebben tot wel R180, meestal zonder aanvullende bescherming zoals brandwerende coating of -beplating.

Verbindingen tussen Staal-Betonliggers en Staal-Betonkolommen

De gestandaardiseerde verbindingskeuze van DELTABEAM® Frame en andere Peikko verbindingen maken het mogelijk om het frame veilig en snel te monteren zonder ter plaatse te hoeven lassen. Verbindingen kunnen worden ontworpen om te voldoen aan de eisen voor robuustheid met horizontale en verticale verbindingen.

Gewoonlijk worden DELTABEAM® Frame verbindingen ontworpen en is de belastingsoverdrachtszone ingebed in het beton, zodat temperatuurontwikkeling wordt vertraagd en er geen extra brandbescherming nodig is.

Koppelingen van de verdiepingshoge kolommen met doorlopende liggers worden doorgaans uitgevoerd met boutverbindingen. De topplaat van de onderste kolom wordt verbonden met de onderplaat van de bovenste kolom (zoals getoond in de bijgaande afbeelding). De verticale verbinding wordt met een boutverbinding, aangelaste ankerbouten of met wapening die door DELTABEAM® gaat, uitgevoerd. Deze is dan verankerd aan beide kolommen. Met vulplaten tussen de kolommen en de DELTABEAM® kunnen hoogtetoleranties worden opgenomen.

Een slimme manier om lange ATLANT®staal-betonkolommen over meerdere verdiepingen  en DELTABEAM® te verbinden, is door gebruik te maken van KONAT™ consoles. Drie standaard KONAT™ typen consoles maken een makkelijke constructieve verbinding mogelijk tussen DELTABEAM® en ATLANT®staal-betonkolommen: 1) KONAT™ Robuust,  sterke consoles die verticale en horizontale (accidentele situatie) belastingen aankunnen, 2) KONAT™, de optimale oplossing voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, en 3) KONAT™ Multi, de consoles voor verbindingen tussen een staal-betonkolom en meerdere DELTABEAM® staal-betonliggers. Standaard formaat KONAT™ consoles zijn ontworpen op basis van belastingsklassen, wat efficiëntie mogelijk maakt in alle projectfasen.

KONAT™ biedt meerdere voordelen: 

  • Gemakkelijke, snelle en veilige montage van DELTABEAM® met Staal-Betonkolommen. 
  • Een complete oplossing geleverd door één leverancier (ontwerp, productie, levering).
  • Toepasbaar met prefab, in het werk gestorte, hybride en gangbare vloersystemen.
  • Eisen voor robuustheid volgens EN 1991-1-7, door gepatenteerde verbinding.
  • Ontwerp gebaseerd op Eurocode en uitstekende technische ondersteuning door  Peikko specialisten.
  • Gecertificeerde productie in state-of-the-art fabrieken. 

Als alternatief kunnen koppelingen tussen kolommen die over meerdere verdiepingen doorlopen en  DELTABEAM® staal-betonliggers worden uitgevoerd met boutverbindingen en dubbele schetsplaten (zoals getoond in de bijbehorende afbeelding). Afhankelijk van het ontwerp kunnen speciale koppelingen  ontworpen worden voor specifieke situaties, zoals bij een hogere weerstand tegen torsie, stempelvrij monteren van DELTABEAM® staal-betonliggers met vloeren, enz.

Koppelingen voor kolommen die over meerdere verdiepingen doorlopen, worden indien mogelijk ontworpen met top-/voetplaten die aan elkaar verbonden worden met een boutverbinding (zoals getoond in de bijbehorende afbeelding). De hoogtetolerantie kan eventueel opgevangen worden met vulplaten. De verticale koppeling die twee kolommen met elkaar verbindt wordt gegarandeerd door boutverbindingen of eventueel door wapeningsstaven toe te passen die doorlopen in de kolommen.

De constructieve koppeling van staal-betonkolommen met de fundering of andere betonnen ondersteunende constructies, kan worden uitgevoerd met een bout-, deuvel- of gelaste verbinding. Een boutverbinding is het meest geschikt voor snelle montage, omdat deze  ervoor zorgt dat de kolom kan worden losgemaakt van de kraan nadat de moeren zijn aangedraaid. Deuvel- en ankerplaatverbindingen hebben tijdens de montage op de bouwplaats een grotere tolerantie, maar vereisen dat de kolom eerst wordt vastgezet en geschoord voordat ze kunnen worden losgekoppeld van de kraan.

Handleidingen en brochures

Aanvullende Frame Onderdelen

Andere meer standaard staalconstructies zoals vakwerkliggers, windverbanden en verschillende soorten liggers en kolommen kunnen worden opgenomen in het ontwerp en de levering van DELTABEAM® Frame.

Vakwerkliggers

Creëren kolomvrije ruimtes en dragende structuren. Vakwerkliggers worden vervaardigd uit standaard staalprofielen of – kokers.

Stalen liggers en -kolommen

Gebruik standaard staalprofielen voor het ontwerpen van raveelconstructies, openingen in vloeren of om trekbanden te creëren.

Windverbanden

Zorg voor de zijdelingse stabiliteit van het frame door toepassing van windverbanden, uitgevoerd met standaard staalprofielen of met BESISTA® van Peikko.

Randkisten en sparingen in vloeren

Creëer eenvoudig architectonische speciale vloervormen en -openingen op een kostenefficiënte wijze.

Geprefabriseerde randkisten

Creëer bij vloerranden voor vides of gevels speciale liggers met geïntegreerde bekisting van DELTABEAM®.

PETRA® Raveelijzers

Ondersteunen kanaalplaatvloeren of andere prefabbetonnen vloeren en creëren plaatselijk sparingen of grote openingen.

Koppelingen met andere constructies

Kies DELTABEAM® Frame en implementeer direct de vooruitstrevende efficiënte andere verbindingen van Peikko.

HPM® ankerbouten

Verbinden een prefab beton- of staalelement met een betonnen ondersteunende constructie.

WELDA® ankerplaten

Maken een gelaste verbinding van een stalen onderdeel met een prefab betonelement mogelijk en zorgen voor overdracht van belastingen van de constructie.

PCs® Console

Is een alternatief voor betonnen consoles en creëert maximale vloerhoogte doordat de console geintegreerd is in de vloer.

SUMO® Wandschoenen

Maken het mogelijk om een kostenefficiënte trekvaste verbinding tussen vloeren met de fundering te creëren.

Oplossingen voor Veiligheid

Onze oplossingen dragen bij aan een veiligere en efficiëntere bouwplaats.

Randbeveiliging

Pas veiligheidsvoorzieningen toe op de DELTABEAM® en bespaar tijd door een efficiënte montage van de randbeveiliging.

Veilig hijssen

DELTABEAM®  liggers zijn standaard voorzien van vaste hijsgaten om de liggers veilig te kunnen hijssen.

Contact

Martin Smit

Martin Smit

Technisch-commercieel adviseur Nederland

Tel. +31 (0)26 384 38 66
Mob. +31 (0)6 82 29 23 10
[email protected]

Philippe Beckers

Philippe Beckers

Technisch-commercieel adviseur België

Tel. +31 (0)26 384 38 66
Mob. +31 (0)6 10 48 93 92
[email protected]